Κλασσική πολυθρόνα ZANNA
Μπερζερα κλασσική Τιμή απο Μαυροειδή 320 € + 7 μετρα υφασμα